Wszystko na temat ubezpieczenia OC dla firm

Ubezpieczenie OC firmy dedykowane jest osobom, które prowadzą działalność gospodarczą, rozliczając się z podatku dochodowego na podstawie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów, jak i w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. Ubezpieczenie OC jest wykupywane w celu zabezpieczenia majątku przedsiębiorstwa lub w przypadku przejęcia odpowiedzialności finansowej za nieodpowiednie zrealizowanie usługi lub niewywiązanie się z podpisanej umowy. Na rynku występują firmy ubezpieczeniowe, które zajmują się ubezpieczaniem firm handlowych, usługowych i produkcyjnych.

Podmiot i zakres ubezpieczenia

Jest to bardzo indywidualna kwestia, ponieważ każde przedsiębiorstwo ma swoją specyfikę, dlatego zakres ubezpieczenia jest personalnie dopasowywany do danej działalności, tak by sprostać oczekiwaniom klientów. Zakres ubezpieczenia jest powiązany z obszarem działalności, w którym porusza się dana firma.

Wszystko na temat ubezpieczenia OC dla firm

Obszary kompleksowej oferty polisy

Ubezpieczenie może mieć różny charakter, wszystko zależy od osoby zainteresowane wykupieniem polisy. W przypadku firm można wykupić ubezpieczenie majątku firmy czyli np. budynków, lokali, maszyn, urządzeń oraz wyposażenia od zdarzeń losowych. Firmę można ubezpieczyć także od kradzieży z włamaniem, rabunku lub wandalizmu. Jeśli w siedzibie firmy znajdują się przedmioty szklane to można je również ubezpieczyć. Podobnie wygląda sytuacja ze sprzętem elektronicznym, on także podlega polisie OC.

Ważnym obszarem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jeśli firma dopuści się niedbalstwa mimo, że nie miała realnego wpływu na zdarzenie to i tak pociągana do odpowiedzialności. W takich sytuacjach ubezpieczenie OC wydaje się być bardzo zasadne. Firmy produkcyjne, które dopuściły się błędu lub wyprodukowały wadliwy towar powinny rozważyć zakup ubezpieczenia OC za produkt. Przedsiębiorstwo, które nie wywiązało się z warunków umowy również odpowiada za to. Firmy zajmujące się multimedialną obsługą imprez masowych powinny zastanowić się nad zakupem ubezpieczenia OC kontraktowego.