W jaki sposób zostać objętym ubezpieczeniem zdrowotnym w Norwegii?

Planując dłuższy pobyt w Norwegii warto już wcześniej dowiedzieć się jak wygląda ubezpieczenie zdrowotne w tym kraju. Lepiej dmuchać na zimne i być przygotowanym na to, czy samemu trzeba będzie ponieść koszty leczenia, czy możemy zostać objęci ubezpieczeniem, a jeśli tak, to jakim. Każdemu z nas może wydarzyć się wypadek losowy lub choroba wymagająca pomocy lekarza i zakupu leków. Sprawdź, w jaki sposób można zostać objętym ubezpieczeniem w Norwegii?

System ubezpieczeń w Norwegii

Norweski system ubezpieczeń społecznych nosi nazwę folketrygden i to na nim opiera się świadczenie usług zdrowotnych, a więc korzystanie z lekarza, psychologa oraz wydatki związane z zakupem leków. Członkostwo w folketrygden zapewnia też dostęp do wszystkich świadczeń z NAV, czyli urzędu zajmującego się wypłatami zasiłków oraz innych świadczeń w Norwegii. Wszyscy mieszkańcy Norwegii są zasadniczo objęci ubezpieczeniem. Jeśli wybierasz się tam na dłuższy okres sprawdź, w jaki sposób również z niego skorzystać.

Legalna praca gwarantuje ubezpieczenie

Osoby urodzone w Norwegii są objęte ubezpieczeniem od narodzin, jeśli natomiast się tam przeprowadzasz, musisz się zameldować i mieszkać na stałe na terenie Norwegii. Osoby uznane za mieszkańca Norwegii mogą korzystać ze wszystkich usług zdrowotnych, bez względu na dochód. Drugi sposób na objęcie ubezpieczeniem to podjęcie pracy. Podejmując legalną pracę zostajesz automatycznie objęty ubezpieczeniem norweskiego systemu od pierwszego dnia pracy. Z twojej pensji będzie potrącana składka w wysokości 8,2 % wynagrodzenia brutto i będzie ona przeznaczona właśnie na ubezpieczenie społeczne. Zostaje ona potrącona wraz z podatkiem.

W jaki sposób zostać objętym ubezpieczeniem zdrowotnym w Norwegii?

O czym musisz pamiętać?

Jeśli natomiast jesteś ubezpieczony w ramach polskiego NFZ nie masz obowiązku odprowadzania drugiej składki. Musisz w tym celu uzyskać w Polsce zaświadczenie od polskiego NFZ i okazać się w norweskim NAV. Przed wyjazdem do Norwegii najlepiej te wyrobić kartę EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Musisz pamiętać, że w Norwegii koszty leczenia i tak nie są całkowicie pokrywane przez państwo, a członkowie systemu są zawsze obowiązani pokrywać część leczenia sami  - ten wkład własny nosi nazwę egenandel. Koszty leczenia w Norwegii są bardzo wysokie, przed wyjazdem zadbaj więc o to, by być objętym najlepszym możliwym wariantem ubezpieczenia.