Ubezpieczenie OC dla przedsiębiorstw

Ubezpieczenie samochodu czy domu jest czymś oczywistym. Podobnie jest w sytuacji wyjazdu za granicę czy na wakacje, by w podróży być ubezpieczonym. Jak kwestia ta wygląda w przypadku przedsiębiorstw – warto w nie inwestować?

OC dla firm co uwzględnia?

Ubezpieczenie OC dla firm jest dedykowane osobom, posiadającym działalność gospodarczą. Jego cel polega na ochronie majątku ubezpieczonego na skutek niewłaściwych decyzji czy szkód wyrządzonym innym osobom. Takie OC uwzględnia najczęściej szkody, które były następstwem czynu niedozwolonego (czyli takiego przez nieuwagę), a szkody doznaje klient, osoba trzecia lub ich mienie. Ponadto, bierze pod uwagę także szkody, który były następstwem niewłaściwego wykonywania zobowiązania na rzecz klienta. Ma to miejsce wtedy, gdy klienta posiada zastrzeżenia co do, wykonywanej dla niego usługi czy zakupionego produktu.

Tego typu polisy mają różne możliwości, wszystko zależy od charakteru i specyfiki prowadzonej działalności i wówczas pod nią dobiera się odpowiednie ubezpieczenie. Takie ubezpieczenie może zostać rozszerzone także pozna granice kraju, jest to ważne dla firm prowadzących np. sprzedaż zagraniczną.

Ubezpieczenie OC dla przedsiębiorstw

Zalety posiadania ubezpieczenia firmy

Działalność gospodarcza wymaga codziennie podejmowania kluczowych decyzji, niezwykle ważnych dla firmy. Niektóre z nich mogą mieć negatywne następstwa dla firmy. Posiadając ubezpieczenie OC dla firm ma się pewność, że chroni ono firmę w momencie, gdyby podjęta decyzja miała niewłaściwe skutki dla klienta bądź innej osoby.

Takie ubezpieczenie jest ochroną majątku firmy w przypadku nieplanowanych wydarzeń losowych, które są nie do przewidzenia. Firma, która posiada takie ubezpieczenie chroni jej majątek przed złymi zdarzeniami. Posiadanie ubezpieczenia jest równie ważne podczas brania udziału w publicznych przetargach. Często warunkiem przystąpienia do nich jest posiadanie firmowego OC, bez niego firmy, nie mogą przystępować do walki o dany przetarg. Jak widać posiadanie ubezpieczenia dla firm jest rozsądnym rozwiązaniem, które zaleca się firmom, chcącym brać udział w tego typu czynnościach.