Ubezpieczenie firmy – czy warto w nie inwestować?

Ubezpieczenie firmy powinno być uwzględnione w budżecie każdej firmy. To podobna kwestia do ubezpieczenia domu, samochodu czy rodziny. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej może uchronić firmę przed nieoczekiwanymi sytuacjami.

Istotne kwestie związane z ubezpieczeniem firmy

Na rynku agencje ubezpieczeniowe oferują bardzo różne ubezpieczenia. Trzeba dokładnie rozpatrzeć się w tych ofertach, nie zawsze należy wybierać ten wariant najbardziej rozszerzony. Ubezpieczenie powinno być poprzedzone wnikliwą analizą i możliwościami finansowymi, tak by nie naruszać firmy na zbytnie ubytki finansowe. Jest kilka warunków, które powinny zostać uwzględnione w momencie wyboru odpowiedniego ubezpieczenia dla własnej firmy.

Po pierwsze, trzeba uwzględnić ile osób jest zatrudnionych w naszej firmie. W przypadku większej firmy zaleca się wybór oc firmy, które powiązane jest z następstwami rażącego zaniedbania. Jest to szczególnie istotne dla właściciela kiedy w przypadku zaniedbań jakiś produkt okaże się niedobry i może stanowić zagrożenie dla konsumenta.

Ubezpieczenie firmy – czy warto w nie inwestować?

OC w sytuacji popełnienia błędu przez podwykonawcę

Niejedna firma miała do czynienia ze zdarzeniem, w którym jeden z podwykonawców popełnił jakiegoś zaniedbania lub błąd, co może doprowadzić do powstania zagrożenia dla pracowników lub do przerwania produkcji czy wykonywania usług. W takiej sytuacji można się zgłosić do ubezpieczyciela o pokrycie kosztów odszkodowań dla osób zatrudnionych, którzy ponieśli uszczerbek na zdrowiu lub pokryć koszty, wynikające z przerwy w produkcji.

OC działalności gospodarczej i szkody spowodowane przez pojazdy firmowe

To ubezpieczenie, które powinny rozważyć firmy zajmujące się transportem, spedycją czy logistyką i na terenie, których mieszczą się pojazdy, które mogą dokonać jakiejś szkody. Mogą to być różnego rodzaju wózki widłowe, tiry czy pojazdy wykonujące prace hydrauliczne. W sytuacji szkody ubezpieczenie pokrywa część lub całość strat, które zostały spowodowane przez pojazd firmowy.