O czym powinien wiedzieć początkujący przedsiębiorca w Norwegii?

Prowadzenie biznesu na własny rachunek to spore wyzwanie, szczególnie dla obcokrajowca. Każdy przedsiębiorca powinien być świadomy swoich praw i obowiązków, aby w spokoju wyprowadzić swoją działalność na wyżyny sukcesu. O czym należy pamiętać tuż po otwarciu firmy w Norwegii?

Koszty prowadzenia działalności

Zaraz po rozpoczęciu swojego biznesu przedsiębiorca zobowiązany jest oszacować swój roczny zysk i przekazać tę informację do urzędu skarbowego. Na podstawie tej deklaracji wyliczony zostanie podatek dochodowy, który zostanie podzielony na 4 części. Przedsiębiorca jest zobowiązany uiszczać opłaty we wskazanym przez urząd terminie (kolejno do dnia 15 marca, maja, września i listopada).

Nadpłacony podatek dochodowy zostanie zwrócony firmie wraz z odsetkami w kolejnym roku kalendarzowym. Niedopłatę z kolei trzeba będzie uregulować w terminie wyznaczonym przez urząd. Obecnie wysokość podatku dochodowego wynosi 22% od zysku firmy. Kolejnym kosztem firmy jest obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie społeczne. Obecnie jej wysokość wynosi 11,4% od zysku firmy.

Koszty zatrudnienia pracownika

Przedsiębiorcy często zatrudniają pracowników licząc na zwiększenie zysków w swojej firmie. Koszty stałe związane z dodatkowym pracownikiem wynoszą co najmniej 26,3% od kwoty wynagrodzenia brutto. Zawiera się tu opłata z tytułu zatrudnienia pracownika (14,1%), odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne (2%) oraz feriepenger (10,2%), czyli świadczenie w formie urlopu wypoczynkowego. Oprócz wspomnianych występują też koszty zmienne, które wynoszą średnio 5% kwoty wynagrodzenia brutto. Zalicza się tu koszt odzieży roboczej i szkoleń pracowniczych, zasiłek chorobowy oraz ubezpieczenie NWW.

O czym powinien wiedzieć początkujący przedsiębiorca w Norwegii?

Ubezpieczenie firmy

Chcąc na poważnie zajmować się biznesem, nie wolno pomijać istotnej kwestii, jaką jest ubezpieczenie firmy w Norwegii. Działalność gospodarcza powiązana jest z pewnym ryzykiem, dlatego warto zadbać o polisę, która w odpowiedni sposób zabezpieczy interesy przedsiębiorcy oraz jego pracowników. Część ubezpieczeń jest obligatoryjna. Prawo norweskie nakazuje, aby wszystkie firmy posiadały ubezpieczenie od wypadków przy pracy i na bieżąco opłacały składki emerytalne przedsiębiorcy i jego pracowników.

Jaki rodzaj ubezpieczenia warto rozważyć? Z pewnością wykupienie polisy o ubezpieczenie mienia firmy warto uznać za rozsądny krok. W pakiecie należy ująć nie tylko sam obiekt, lecz także wartościowe sprzęty i urządzenia elektroniczne oraz firmowe środki transportu. Dobrze byłoby rozważyć ubezpieczenie ryzyka związanego z bieżącą działalnością firmy. Dzięki temu ryzyko strat finansowych, które mogłyby zaburzyć jej dalsze funkcjonowanie, jest znacznie zminimalizowane.

Prowadzenie własnej działalności to olbrzymia odpowiedzialność, ale też poczucie swobody podejmowanych ruchów. We własnej firmie można liczyć na nieograniczone możliwości rozwoju, co samo w sobie jest motywacją do dalszej pracy. Posiadanie stosownego zabezpieczenia w formie polisy pozwoli na wykonywanie swoich obowiązków w pełnym skupieniu, bez obaw o utratę płynności finansowej czy luki w kadrach.