Kompleksowe ubezpieczenie firmy w Norwegii

Według prawa kompleksowe ubezpieczenie firmy w Norwegii jest obowiązkowe. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek zapewnić pracownikom ubezpieczenie od wypadków przy pracy. Dotyczy to również programu emerytalnego.

Ubezpieczenie obowiązuje wszystkie firmy niezależnie od długości ich działalności na rynku. Dostępne są różne rodzaje polis ubezpieczeniowych, dlatego niektóre z nich wypadają korzystniej na tle pozostałych. Każde oferowane kompleksowe ubezpieczenie firmy w Norwegii ma na celu zabezpieczenie firmy, oferowanych usług, a także ludzi w niej pracujących. Niestety często zdarza się, że właściciele małych firm mają problemy z dobraniem odpowiedniego ubezpieczenia. Dzieje się tak przez brak świadomości i niebrania pod uwagę możliwych konsekwencji.

Rodzaje ubezpieczeń dla firmy w Norwegii

Norwegia oferuje ubezpieczenia takie jak:

  • ubezpieczenie nałożone przez prawo
  • ubezpieczenie nałożone przez logikę
  • ubezpieczenie nałożone przez ustawę
  • ubezpieczenie dodatkowe

Kompleksowe ubezpieczenie firmy w Norwegii niekoniecznie jest łatwe i przejrzyste. Często stwarza wiele problemów początkującym przedsiębiorcom. Warto przed wyborem ocenić ryzyko możliwych zagrożeń i spróbować je przewidzieć, tak aby mieć pełną świadomość podejmowanych decyzji.

Kompleksowe ubezpieczenie firmy w Norwegii

Kategorie ubezpieczeń w Norwegii

Ubezpieczenia dotyczą głównie sektorów prawnych, rekreacyjnych i zdrowotnych. Wybór nie zawsze jest oczywisty i wymaga głębszego zapoznania i zasięgnięcia porady. Najpopularniejszymi kategoriami kompleksowych ubezpieczeń dla firm w Norwegii są:

  • ubezpieczenie szkód (OC) - dotyczy szkód, które mogą zostać wyrządzone osobom trzecim lub ich rzeczom. Bardzo często jest wymagane dla wielu zawodów.
  • ubezpieczenie majątkowe - zabezpiecza poniesione straty pokrywane w większości z ubezpieczenia majątku spółki. Dotyczy to również ubezpieczenia od przerwanej działalności.
  • ubezpieczenie personalne - dotyczy przedsiębiorczy i jego współpracowników. Ubezpieczenie obejmuje chorobę, niepełnosprawność czy śmierć. W Norwegii obowiązkowy jest II filar, czyli emerytalny program pracowniczy OTO/ITP.

Najczęściej wybierane są ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, majątku, posiadaczy pojazdów i nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie pracowników

Norweskie prawo nakazuje, aby wszystkie firmy działające na terenie kraju zapewniły swoim pracownikom odpowiednie ubezpieczenie. Obowiązkowe jest minimalne ubezpieczenie, które można poszerzyć o dodatkowe świadczenia. Świadczenia pracownicze to:

  • ubezpieczenie od wypadków przy pracy, czyli Yrkesskadeforsikring
  • obowiązkowy program emerytalny, czyli Obligatorisk tjenestepensjon - OTP/ITP Innskuddspensjon

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga oceny ryzyka

Ubezpieczenie firmy jest niezwykle ważne, gdyż może pomóc zminimalizować zagrożenia. Ważne jest, by rozważyć kompleksowe ubezpieczenie firmy w Norwegii przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Na samym początku należy dokładnie określić działania firmy i ewentualne zmiany, które mogą nastąpić w czasie prowadzenia biznesu.