Firma w Norwegii - obowiązki właściciela

Założenie i prowadzenie własnej działalności oznacza dla właściciela szereg obowiązków. Podobnie jak w Polsce, w Norwegii również należy w terminie odprowadzać składki oraz regulować wyliczone podatki. Przestrzeganie norweskich przepisów i stosowanie się do terminowych przelewów to czynniki, które pozwolą na swobodne prowadzenie własnego biznesu. Jakie obowiązki ma jego właściciel?

Formalności związane z założeniem firmy

Dopełnienie wymaganych formalności jest niezbędne do prawidłowego prowadzenia firmy. Sama rejestracja biznesu może odbyć się drogą tradycyjną lub elektroniczną. Wystarczy wypełnić odpowiedni druk i złożyć go osobiście we wskazanym urzędzie lub online. Kolejnym krokiem jest dokonanie wpisu do właściwego rejestru. Właściciel firmy ma do wyboru kilka opcji:

  • Merverdiavgiftsregisteret – zgłoszenie do rejestru VAT, gdy obroty firmy przekroczą 50 tys. NOK w ciągu najbliższych 12 miesięcy
  • Foretaksregisteret – zgłoszenie do rejestru handlowego dla firmy będącej spółką AS lub zatrudniającą więcej jak 5 pracowników
  • NAV Aa-registeret – rejestr dla pracodawców, u których w firmie znajduje się co najmniej jeden pracownik

Po sporządzeniu pisma warto udać się do banku w celu założenia firmowego konta. Będzie ono niezbędne dla prowadzenia firmowych transakcji. Do utworzenia konta należy przygotować aktualny dowód lub paszport oraz potwierdzenie rejestracji przedsiębiorstwa.

Przestrzeganie terminów

Norweskie urzędy bezwzględnie wymagają terminowego regulowania opłat. Należą do nich przede wszystkim podatek dochodowy, który należy uiścić w formie zaliczki kolejno do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. Wysokość podatku wyliczana jest na podstawie deklarowanego przez przedsiębiorcę zysku. Właściciel firmy zobowiązany jest także do płacenia podatku VAT (jeśli wynika to z deklaracji VAT).

Firma w Norwegii - obowiązki właściciela

Ubezpieczenie przedsiębiorstwa

Prowadząc biznes i zatrudniając pracowników należy zapewnić im bezpieczeństwo pracy. Norweskie urzędy wymagają przeprowadzenie kursu BHP każdemu pracownikowi, podczas którego zdobywa się niezbędną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa codziennej pracy.

Sam pracodawca zobowiązany jest też zadbać o ubezpieczenie firmy w Norwegii, umożliwiając wypłatę odszkodowania w przypadku uszczerbku na zdrowiu pracowników czy zaistnienia zdarzeń losowych. Koszty pracodawcy to między innymi ubezpieczenie NWW oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne. Do innych obowiązków właściciela firmy należy dostarczanie odzieży roboczej, odprowadzanie składek na urlop wypoczynkowy (feriepenger) czy zapewnienie niezbędnych szkoleń pracowniczych.

Dofinansowanie dla firm

Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z dofinansowania w chwili, gdy dysponują niewielkimi środkami, a zachodzą koszty związane z zakupem niezbędnych sprzętów, wynajmem lokalu itp. Właściciel firmy może wówczas starać się o przyznanie wsparcia finansowego we właściwym urzędzie gminy, banku, NAV (norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej) lub w innych organizacjach.