Dlaczego warto ubezpieczyć firmę?

Prowadzenie działalności gospodarczej w każdej branży wiąże się z ryzykiem w różnym stopniu. Wszelkie zdarzenia losowe mogą doprowadzić do zachwiania sytuacji finansowej, a w skrajnych przypadkach spowodować zamknięcie firmy. Warto więc wykupić najbardziej korzystne ubezpieczenie, które będzie stanowiło ochronę przed niepożądanymi problemami.

Dlaczego warto ubezpieczyć firmę?

Jakie ubezpieczenie oferuje się przedsiębiorstwom?

W naszym kraju funkcjonuje wiele podmiotów gospodarczych, co przekłada się na rozwój poszczególnych sektorów gospodarki. Przedsiębiorstwa zatrudniają wiele osób, dzięki czemu zmniejsza się stopa bezrobocia, która do niedawna była dość niepokojąca. Są to potencjalni klienci, o których należy właściwie zadbać. Zwracają na to uwagę towarzystwa ubezpieczeniowe, które przygotowują wiele ciekawych ofert. Są one kierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, przyjmują różne nazwy, lecz treść jest niemal identyczna. Każde takie ubezpieczenie jest dobrowolne, nie istnieje żaden przepis, który obliguje do podpisania takiej umowy. Zasada ta działa jednak w obie strony, ponieważ ubezpieczyciel na skutek negatywnej oceny ryzyka, może odmówić ubezpieczenia danej firmie. Generalnie decydując się na podpisanie polisy ubezpieczeniowej obie strony powinny być usatysfakcjonowane.

Celowość ubezpieczeń małych i średnich przedsiębiorstw

Głównym i oczywistym celem ubezpieczenia przedsiębiorstwa jest zabezpieczenie jego mienia na skutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Każde takie ubezpieczenie ma katalog szkód, które uwzględnia, są one do siebie zbliżone, choć w pełni zależne od konfiguracji ubezpieczenia i wybranego wariantu. Wyróżnia się dwa rodzaje odpowiedzialności, po pierwsze – deliktowa, po drugie – kontraktowa. W pierwszym przypadku na skutek powstałej szkody zagrożenie ma charakter bezwzględny, precyzuje się dłużnika i wierzyciela. Natomiast odpowiedzialność kontraktowa ma charakter względny, znany jest zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Podstawą roszczenia jest wówczas umowa łączona oba wspomniane osoby.